Miljöarbete

I Änggårdskolonin bedriver vi ett aktivt miljöarbete med syfte att skapa och bevara en hållbar miljö som är fri från utsläpp och farliga gifter och tar hänsyn till både människor, djur och natur.

Miljödiplomerad koloni

Att arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet. Änggårdskolonin är miljödiplomerad av Koloniträdgårdsförbundet sedan 2018.

Miljödiplomet visar att vi:

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare

Vi är miljödiplomerade på bronsnivå.

Läs mer om miljödiplomering på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/