Om kolonin

I en dalsänka mellan Medicinareberget och norra Guldheden ligger Änggårdskolonin. Det är idag Göteborgs äldsta koloniområde, invigt 1913. Då, för mer än ett sekel sedan, bestod marken här av ljunghedar och mossmarker. Med stor flit och möda byggdes de små husen upp, matjord kördes hit på kärror och trädgårdarna anlades. Självklart finns ingen av dessa nybyggare kvar i kolonin idag, men många av husen och trädgårdarna med sina knotiga äppleträd minner om gamla tider. Vi som nu bor på kolonin ha fått äran att vårda detta kulturarv som skapades fem generationer tillbaka.

Till kolonins nittioårsjubileum gjordes en fotoutställning med gamla och nytagna foton med texter och klipp från tidningsartiklar genom tiderna. För att få fram bilder från gamla tider var Göteborgs Stadsmuseums faktarum en rik källa att ösa ur. Det var som att öppna en skattkista när de gamla fotona togs fram ur Änggårdskolonin alldeles speciella mapp. Utställningen, som till vardags hänger i kolonins föreningshus, var i april månad upphängd på Göteborgs Stadsbibliotek. Många kom dit ­ gamla Änggårdskolonister som mindes härliga barnaår på kolonin och hade mycket att berätta om, och trädgårdsdrömmande unga som frågade om det fanns några hus till salu och vad de kunde tänkas kosta. När utställningen invigdes talade både vice ordföranden i Kulturnämnden och Göteborgs stadsträdgårdsmästare. De talade om nyttan av gröna oaser i staden, och om vikten att värna om gamla miljöer.

Kolonins läge är speciellt. Sahlgrenska Sjukhuset med sina stora byggnadskomplex finns på två minuters gångavstånd. Vi ser dock inget av detta från kolonin, men hör titt som tätt tjutande sirener från ambulanser som för en stund överröstar kvittret från de många småfåglarna. Uppe på berget bakom kolonin pågår medicinsk forskning. Här har det byggts mycket det senaste årtiondena. Akademiska Hus, som är ägare till alla dessa byggnader, önskar nu expandera ytterligare och vill bygga närmare Änggårdskolonin. I samband med att dessa byggplaner presenterades, kom den gamla ritningen om en trafiktunnel genom berget, fram igen. Detta tunnelbygge lär dock, pga stora kostnader, inte realiseras inom överskådlig tid, vilket vi kolonister tackar för eftersom en tunnel troligen skulle minska Änggårdskolonins område.

Ursprungligen bestod kolonin av 105 lotter. Under 60-talet försvann drygt hälften av de vackra trädgårdarna, då Sahlgrenska Sjukhuset behövde en stor parkeringsplats. De 50 hus som nu finns kvar, de lummiga, vackra trädgårdarna och den härliga grönområdet vid Föreningshuset utgör numera ett unikt inslag i en för övrigt hårt exploaterad omgivning. Att denna vackra oas mitt i stan behövs, vittnar alla de människor som dagligen passerar genom kolonin till sina arbeten på sjukhus och institutioner i närheten. Från närliggande bostadsområden kommer också många trädgårdsintresserade flanörer. De, liksom alla övriga intresserade är inbjudna till olika aktiviteter som vi under året har i kolonin. Vi välkomnar också kolonister från när och fjärran. Loppmarknad, öppna trädgårdar, café och tipspromenad brukar stå på programmet i början av juni då vi firar Änggårdskoloninsdag. När hösten kryper närmare ingår kolonin som en del i Göteborgs Kultur-natta då vi bjuder på upplysta trädgårdar, vernissage, utställningar, hantverk och mycket annat.

Änggårdskolonin har ingen central förmedling av lediga stugor, utan det är upp till varje kolonist hur man vill gå till väga om man vill sälja sin stuga. Vi får en hel del frågor om lediga stugor, och det finns alltså inget entydigt svar på hur man gör om man vill ha en stuga på kolonin. Vissa stugor säljs via mäklare, vissa via en lapp på grinden. Så om du är intresserad: håll utkik på mäklarnas annonser i tidningarna, och promenera genom kolonin. Priset på en stuga på Änggårdskolonin varierar mycket beroende på stugans skick.