Hem

Dags för den 106:e sommarsäsongen i Göteborgs äldsta koloni!
Änggårdskolonin är sedan 1913 ett öppet koloniområde i centrala staden, där många göteborgare varje sommar promenerar, sitter i solen eller leker med barnen.
Varmt och soligt välkomna till att besöka oss! Mer information om speciella datum och programpunkter för 2019 kommer snart.